islamic sources

  1. home

  2. book

  3. Jaridar Aminiya

Jaridar Aminiya

Jaridar Aminiya
3 (60%) 2 vote[s]
description book specs comment

Shafin aminiya shafine na jarida wanda take taimaka ma yan uwa dake zaune a yakin kasashen hausa wurin sani labarai da abubuwan da ke gudana cikin duniya har da ilimin kimiyya, kuma akan sami damar isar da sakkonni na addinin musulunci da ma sauran addinai kamar kiristanci da dai sauransu.